Inscripció al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi a Manacor

Inscripció per poder participar i exposar amb una parada els objectes propis al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi de Manacor.

Destinataris

Persones físiques, entitats, ONG

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- La data del mercat és el SEGON dissabte de cada mes, TOT L'ANY.
- Les inscripcions poder ser de tipus permanent o puntuals (per un mes en concret).
- Queda estrictament prohibida la venda professional i la utilització d'alternadors i/o connexions a la xarxa elèctrica.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica

- Fotocòpia DNI o NIE

Òrgan competent per tramitar

Delegació de festes

Formularis
Terminis

Abans del dimecres anterior al Mercat

Lloc

Presencial: delegació de Festes de Manacor (Plaça Convent, 1)

Correu electrònic: festes@manacor.org

Requisits

Majors d'edat no professionals

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció per participar al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats

Òrgan competent per a resoldre

Batlia