Inscripció al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi a Porto Cristo

Inscripció per poder participar i exposar amb una parada els objectes propis al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi de Porto Cristo

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- La data del mercat és el tercer dissabte de cada mes, des del novembre fins al maig (ambdós inclosos).

- Les inscripcions poden ser de tipus permanent (tots els mesos de novembre a maig) o puntuals (per un mes en concret).

- Queda estrictament prohibida la venda professional i la utilització d'alternadors i/o connexions a la xarxa elèctrica.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.

- Fotocòpia del DNI o NIE

Òrgan competent per tramitar

Delegació de Porto Cristo

Formularis
Terminis

Abans del dimecres anterior al Mercat

Lloc

Presencial: Delegació municipal de Porto Cristo: carrer Gual, 31A

Correu electrònic: portocristo@manacor.org

Requisits

Majors d'edat no professionals

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció per participar al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats

Òrgan competent per a resoldre

Batlia