Sol·licitud d'inscripció al IV Concurs d'Aparadors de Fires i Festes de Primavera 2019: "Manacor, el cor de llevant"

Sol·licitar la participació d'un comerç o empresa al IV Concurs d'Aparadors de Fires i Festes de Primavera 2019: "Manacor, el cor de llevant"

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els aparadors han de tenir com a temàtica "Les flors de maig".
Tots els participants han d'estar identificats amb un cartell que els lliurarà l'Ajuntament de Manacor.
Els aparadors han d'estar llestos i exposats a partir de dia 27 de maig i, com a mínim, fins dia 9 de juny.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia de DNI o CIF.
- Fotografia digital de l'aparador participant (abans de dia 27 de maig de 2019).

Òrgan competent per tramitar

Comerç i indústria

Formularis
Terminis

Fins al 20 de maig de 2019

Lloc

Presencial: Àrea de comerç de l'Ajuntament de Manacor
Pl. del convent, s/n (Manacor)

Correu electrònic: ioteroalmodovar@manacor.org

Requisits

Ser un comerç o empresa ubicat al nucli de Manacor i que tengui aparador.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Participació en el IV Concurs d'Aparadors de Fires i Festes de Primavera 2019: "Manacor, el cor de llevant"

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats

Òrgan competent per a resoldre

Junta de govern