Sol·licitud de celebració de matrimonis civils

Celebració de casament civil a càrrec de les regidories o la batlia a les instal·lacions municipals autoritzades (sala de Plens i torre dels Enagistes, oficines municipals i delegació de Porto Cristo).

Destinataris

Persones físiques.

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Abans de registrar la sol·licitud cal parlar amb el departament de Batlia per acordar lloc, data i hora de celebració del casament.

La torre dels Enagistes es pot sol·licitar de dilluns a divendres i el primer dissabte de cada mes.

La sala de Plens es pot sol·licitar de dilluns a dissabte, excepte els dies de reunió plenària.

Les oficines municipals es poden sol·licitar els dematins de dilluns a divendres.

La delegació de Porto Cristo es pot sol·licitar de dilluns a dissabte, excepte els dies de reunió de la Junta de Districte.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general.

- Autorització del jutjat.

- Fotocòpia del DNI de les persones interessades i de les persones que actuen com a testimonis.

- Justificant d'abonament de la taxa.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de les sol·licituds: tot l'any.

Lloc

Ajuntament de Manacor: Registre General

- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa per a prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 13T.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Una vegada autoritzada la sol·licitud, es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

Requisits

Ser major d'edat.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Citació per a la celebració del matrimoni.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Justícia

Òrgan competent per a resoldre

Batlia