Sol·licitud d'autorització per fer un fogueró de Sant Antoni

Demanar terra i autorització per fer un fogueró el dissabte de Sant Antoni a la via pública i, al mateix temps, fer-se responsable de la neteja de la brutor produïda i dels possibles danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- L'Ajuntament només pot autoritzar els foguerons a la via pública. L'autorització de foguerons a patis d'escoles, solars, etc. no és competència de l'Ajuntament.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.

- Croquis d'emplaçament.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Generals

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: fins dia 3 de gener de 2020

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (SERVEIS GENERALS)

- Manacor: pl. Convent, s/n

Requisits

Complir les mesures de seguretat en la instal·lació i encesa del fogueró.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per poder fer el fogueró i aportació de terra per part de l'Ajuntament.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Festes, fires i mercats, Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia