Sol·licitud d'informes tècnics municipals per ocupar terrenys d'ús públic amb plataforma, paravents/mampares o tendals de dos peus no subjectats a les façanes

Sol·licitar informes municipals per a l'ocupació temporal dels terrenys d'ús públic mitjançant les següents estructures auxiliars: plataformes, paravents o mampares, tendals de dos peus no subjectats a les façanes.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.

- Memòria descriptiva i constructiva dels materials que es pretenen utilitzar.

- Plànol d'emplaçament i plànol de distribució a escala 1:50-1:20 de la zona a ocupar en el qual s'indiqui la zona ocupada, els elements a instal·lar i les zones públiques lliures.

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)

- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Requisits

Ser un establiment dedicat a hoteleria i/o restauració.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informes tècnics per instal·lar una estructura auxiliar a la via pública

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia