Sol·licitud general

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
La ciutadania es pot adreçar per escrit a l'Ajuntament de Manacor mitjançant l'imprès de sol·licitud general.
Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Manacor, incorporar nous documents a un expedient en tramitació i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb aportació de dades i documents.
Podeu fer servir aquest imprès de sol·licitud general en tots aquells tràmits per als quals els serveis municipals no hagin determinat l'ús d'un imprès específic.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques.

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general.

- Aquella documentació necessària per a la tramitació del procediment objecte de la sol·licitud.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació: tot l'any

Lloc

Ajuntament de Manacor: Registre General

- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31
- S'Illot: camí de la Mar, 21

Termini màxim per a la resolució

Segons l'assumpte de què es tracti

Termini màxim per a la notificació

Segons l'assumpte de què es tracti

Silenci administratiu

Segons l'assumpte de què es tracti

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques, Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia