Sol·licitud carnet de biblioteca

Obtenir la targeta de persona usuària de les biblioteques municipals de l'Ajuntament, que és el document que permet utilitzar aquells serveis per als quals es necessita identificació, principalment el servei de préstec i el servei d'accés a Internet.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La persona titular de la targeta es compromet a complir les Normes generals d'ús de la Biblioteca, que són:

- la targeta de persona usuària de la biblioteca és personal i intransferible.

- és necessària la presentació de la targeta de persona usuària en el taulell per a la utilització del servei de préstec i del servei d'accés a Internet.

- qualsevol persona usuària del servei de préstec és responsable de les obres mentre les tengui.

- s'han de respectar els terminis del préstec.

- s'ha de respectar l'ambient de lectura i concentració propis de la biblioteca, així com la integritat dels materials i de l'equipament.

La persona usuària ha de comunicar els canvis de les seves dades personals (domicili, número de telèfon, correu electrònic, etc.) per disposar en tot moment de la informació actualitzada.

Les dades podran ser compartides amb altres biblioteques col·laboradores del projecte CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears): l'ús d'aquestes dades es limitarà únicament i exclusivament a gestions i qüestions relacionades amb el préstec de documents i altres serveis bibliotecaris.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

Sol·licitud específica.
DNI.
1 fotografia de carnet.
Autorització dels pares, en cas de menors de 14 anys.


Òrgan competent per tramitar

Biblioteca municipal

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Presencial: biblioteques municipals

Biblioteca de Manacor: pl. del Convent, s/n

Biblioteca de Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Biblioteca de Son Macià: c. Central, cantonada Puig d'Alanar

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Autorització dels pares, en cas de menors de 14 anys.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Carnet de persona usuària de biblioteca

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia