Reserva cases i escoles rurals de Manacor

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Reservar les cases o escoles rurals del terme de Manacor (cases del puig de Son Talent, escola rural del puig d'Alanar, escola rural de sa Murtera).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La reserva s'ha de realitzar, com a mínim, amb una antelació de 15 dies naturals a la data d'ús que se sol·licita.

- Com a màxim es poden fer reserves amb una antelació de 3 mesos.

- Només s'admet una reserva per persona dins un mateix mes, per totes les cases i escoles rurals.


Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

La reserva de les cases es realitzarà de forma telemàtica mitjançant la pàgina web https://casesruralsmanacor.com

Òrgan competent per tramitar

Medi ambient

Terminis

Tot l'any

Lloc

Mitjançant la pàgina web https://casesruralsmanacor.com


Taxes

Taxa per a prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 13T.OD.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Pagament mitjançant targeta bancària

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

URL Tràmit extern

https://casesruralsmanacor.com

Resultat

Autorització per a l'ús de les instal·lacions municipals de les cases i escoles rurals de Manacor.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Medi ambient, Turisme i hosteleria

Òrgan competent per a resoldre

Batlia