Sol·licitud d'autorització de venda a la fira nocturna de S'Illot

Sol·licitar autorització per a la venda de productes a la fira nocturna de S'Illot.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La fira se celebrarà dia 20 d'agost de 2016.

La fira nocturna de S'Illot té una temàtica marinera i a les paradetes ha de predominar el color banc i blau, tant a les teles i tendals com al vestuari dels venedors.

Només s'autoritzarà la venda dels productes següents:
- Articles artesans i/o ecològics, antiguitats i bijuteria.
- Fruites i verdures fresques i productes d'alimentació en general.

Les parades han de cuidar la seva estètica i no s'admeten remolcs de venda ambulant.

Les dimensions màximes són 6 metres lineals de llargària i 2 metres d'amplària.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotografia dels productes exposats i de la parada.
- Fotocòpia de la carta de mestre artesà, de la carta d'artesà o del document de qualitat artesana.

Òrgan competent per tramitar

Turisme

Formularis
Terminis

De día 4 a dia 22 de juliol de 2016

Lloc

Delegació de Turisme de Manacor: c. Convent, 3
e-mail: turisme@manacor.org


Oficina Municipal d'Informació i Turisme de Porto Cristo: pl. Ajub, s/n
tel. 662.350.882

Delegació municipal de Porto Cristo: c. Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats, Turisme i hosteleria

Òrgan competent per a resoldre

Turisme