Sol·licitud d'autorització de venda a la fira nocturna de Porto Cristo

Sol·licitar autorització per a la venda de productes a la fira nocturna de Porto Cristo

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Només s'autoritzarà la venda dels productes següents:
- Articles artesans i/o ecològics, antiguitats i bijuteria.
- Fruites i verdures fresques i productes d'alimentació en general.

Les parades han de cuidar la seva estètica i no s'admeten remolcs de venda ambulant.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotografia dels productes exposats i de la parada.
- Fotocòpia de la carta de mestre artesà, de la carta d'artesà o del document de qualitat artesana.

Òrgan competent per tramitar

Turisme

Formularis
Terminis

De dia 30 de maig a dia 17 de juny

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Presencial:
- Delegació de Turisme de Manacor: c. Convent, 3
Tel. 662350897
- Oficina Municial d'Informació Turística de Porto Cristo: pl. Aljub, s/n
Tel. 662350882
- Delegació Municipal de Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Correu electrònic: turisme@manacor.org

Fax: 971 84 91 32

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats, Turisme i hosteleria

Òrgan competent per a resoldre

Turisme