Sol·licitud d'informe d'arrelament social

Sol·licitar informe municipal d'arrelament social per a la tramitació d'una autorització temporal de treball i de residència.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

Únicament la persona sol·licitant pot recollir l'informe. Si l'ha de recollir una altra persona, ha de presentar la sol·licitud i el document identificatiu, tant seu com de la persona sol·licitant.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Certificat d'empadronament o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Còpia del certificat de convivència o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Còpia d'altres empadronaments a Espanya, si és el cas, que acreditin un mínim de tres anys de residència continuada.
- Còpia del passaport en vigor.
- Acreditació de mitjans de vida: còpia de precontracte laboral, compromís de feina, certificació bancària, d'altres.
- Còpia dels certificats de cursets realitzats (de castellà, de català ...), participació en associacions, etc.
-Còpia de certificat de matrimoni amb persona estrangera resident o espanyola.
- En cas de tenir fills menors, còpia de la documentació que n'acrediti la matriculació en un centre educatiu.
- Còpia de la targeta sanitària, si en té.
- Còpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser major d'edat.
Estar empadronat al municipi.
Acreditar més de tres anys de residència continuada a Espanya.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe d'arrelament social

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Serveis Socials