Servei de menjador a domicili

Té per objecte rebre en el domicili de la persona depenent el menjar elaborat a un restaurant.

Els Serveis Socials faciliten el contacte entre la persona usuària i l'empresa que presta el servei i des dels mateixos Serveis Socials es presta gratuïtament el servei de transport al domicili de la persona usuària amb una furgoneta isotèrmica.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

La persona pot sol·licitar el servei per un dia o per un mes.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Informe mèdic.
- Certificat d'empadronament o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficina de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes


Forma de pagament: Directament al restaurant

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Majors de 65 anys amb dificultats d'autonomia personal, o persones sense limitació d'edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que afecti la seva autonomia personal (aquesta limitació ha d'estar relacionada amb la impossibilitat de preparar menjar).

Estar empadronat al municipi.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

--

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei de menjador a domicili

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Serveis Socials