Servei de préstec d'ajudes instrumentals

Servei de préstec de petits instruments (cadires, caminadors ...) o de grans instruments (llits, grues ...) per períodes de tres i sis mesos, prorrogables segons el cas i la necessitat del servei, vista la valoració prèvia del treballador o la treballadora social.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext.5080) o a l'oficina de Serveis Socials.
La quota a pagar varia segons que es tracti d'instruments petits o grans.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, del cuidador o cuidadora principal i dels membres de la unitat familiar de la persona cuidadora.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Certificat d'empadronament històric o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Certificat d'ingressos que ha percebut la persona interessada (pensió, altres ...) en cas de manifestar dificultat per pagar la taxa municipal.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 Llei 30/1992

Lloc

Oficina de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Preu públic per la prestació del serveis de suport al domicili, regulat per l'Ordenança fiscal núm. 02.P.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
Persones amb discapacitat física o psíquica.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Préstec d'ajudes instrumentals

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia